Khoai tây làm theo cách này, vừa là món ăn vặt vừa là món mặn rất đưa cơm